info@mladizamakedonija.mk

Добредојдовте на официјалната веб страна на Млади за Македонија

Нашите досегашни цели и постигнати резултати

Вкупно проекти 30

Успешно реализирани проекти 27

Неуспешни проекти 1 (проектот не беше успеше поради недостиг на финансии и хакирање на страната)

Недовршени проекти 2 се паузирни

Процент на успех 96,6%